HỌC BỔNG ĐÀI LOAN

Nhằm khuyến khích sinh viên Quốc tế đến học tập và nghiên cứu, hằng năm Chính phủ và Trường Đại học mở ra nhiều suất học bổng với giá trị hấp dẫn. Học bổng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí du học mà còn là món quà thúc đẩy tinh thần học tập cho du học sinh. Trong đó, học bổng Đài Loan quen thuộc nhất với sinh viên Việt Nam là học bổng Trường và học bổng Chính phủ (MOE/HES).

HỌC BỔNG
TRƯỜNG ĐÀI LOAN

Hầu hết các trường Đại học đều có các chương trình học bổng Đài Loan dành cho du học sinh Quốc tế. Tùy vào chính sách riêng mà điều kiện xin học bổng Đài Loan cũng như các khoản trợ cấp sẽ khác nhau.

Học bổng loại A

Toàn bộ học phí, kí túc xá và trợ cấp tháng.

Học bổng loại B

Toàn bộ học phí, kí túc xá

Học bổng loại C

Toàn bộ học phí

Học bổng loại D

50% học phí và 50% phí ký túc xá

Học bổng loại E

50% học phí

Học bổng Đài Loan

Tiêu chí xét học bổng Đài Loan

- Học lực: GPA bậc học cao nhất
- Ngoại ngữ: TOCFL/ TOEIC/ IELTS
- Các chứng chỉ, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện
- Kế hoạch học tập
- Tự truyện
- Kết quả phỏng vấn

Học bổng loại A

Toàn bộ học phí, kí túc xá và trợ cấp tháng.

Học bổng loại B

Toàn bộ học phí, kí túc xá

Học bổng loại C

Toàn bộ học phí

Học bổng loại D

50% học phí và 50% phí ký túc xá

Học bổng loại E

50% học phí

Học bổng Đài Loan

- Học lực: GPA bậc học cao nhất
- Ngoại ngữ: TOCFL/ TOEIC/ IELTS
- Các chứng chỉ, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện
- Kế hoạch học tập
- Tự truyện
- Kết quả phỏng vấn

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ ĐÀI LOAN

Học bổng Tiếng Hoa Đài Loan HES 

Học bổng Chính Phủ MOE

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ ĐÀI LOAN

Học bổng Tiếng Hoa Đài Loan HES | Học bổng Chính Phủ MOE

Học bổng - HES

Học bổng Đài Loan HES – Huayu Enrichment Scholarship là chương trình dành riêng cho hệ Ngôn ngữ. Số lượng người nhận và số tháng nhận cũng như điều kiện xin học bổng du học Đài Loan HES mỗi năm sẽ tùy vào ngân sách và số lượng ứng viên đăng ký.

  • Giá trị học bổng: 25,000 tệ/ tháng (khoảng 840 USD)
  • Người nhận học bổng Đài Loan phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục 
  • Trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm tiếng Hoa sẽ dựa theo số ngày lên lớp của sinh viên để phát tiền học bổng (riêng tháng học bổng đầu tiên, phải sang Đài Loan sau 1 đến 2 tháng thì Bộ giáo dục Đài Loan mới bắt đầu phát)
OHA Taiwan

- Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
- Quốc tịch Việt Nam
- Trình độ: GPA THPT 7.0/10 hoặc 2.8/4 trở lên
- Trình độ ngoại ngữ: TOCFL 1/ TOEIC 550/ IELTS 5.0 trở lên
- Sức khỏe: Không bị các bệnh truyền nhiễm, hoặc đã chữa khỏi (có giấy xác nhận của bệnh viện)
- Không tiền án, tiền sự

Học bổng - HES

Học bổng Đài Loan HES – Huayu Enrichment Scholarship là chương trình dành riêng cho hệ Ngôn ngữ. Số lượng người nhận và số tháng nhận cũng như điều kiện xin học bổng du học Đài Loan HES mỗi năm sẽ tùy vào ngân sách và số lượng ứng viên đăng ký.

  • Giá trị học bổng: 25,000 tệ/ tháng (khoảng 840 USD)
  • Người nhận học bổng Đài Loan phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục 
  • Trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm tiếng Hoa sẽ dựa theo số ngày lên lớp của sinh viên để phát tiền học bổng (riêng tháng học bổng đầu tiên, phải sang Đài Loan sau 1 đến 2 tháng thì Bộ giáo dục Đài Loan mới bắt đầu phát)
OHA Taiwan

Điều kiện ghi danh học bổng HES

- Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
- Quốc tịch Việt Nam
- Trình độ: GPA THPT 7.0/10 hoặc 2.8/4 trở lên
- Trình độ ngoại ngữ: TOCFL 1/ TOEIC 550/ IELTS 5.0 trở lên
- Sức khỏe: Không bị các bệnh truyền nhiễm, hoặc đã chữa khỏi (có giấy xác nhận của bệnh viện)
- Không tiền án, tiền sự

Học bổng - HES

Học bổng Đài Loan HES – Huayu Enrichment Scholarship là chương trình dành riêng cho hệ Ngôn ngữ. Số lượng người nhận và số tháng nhận cũng như điều kiện xin học bổng du học Đài Loan HES mỗi năm sẽ tùy vào ngân sách và số lượng ứng viên đăng ký.

  • Giá trị học bổng: 25,000 tệ/ tháng (khoảng 840 USD)
  • Người nhận học bổng Đài Loan phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục 
  • Trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm tiếng Hoa sẽ dựa theo số ngày lên lớp của sinh viên để phát tiền học bổng (riêng tháng học bổng đầu tiên, phải sang Đài Loan sau 1 đến 2 tháng thì Bộ giáo dục Đài Loan mới bắt đầu phát)
OHA Taiwan

Điều kiện ghi danh học bổng HES

- Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
- Quốc tịch Việt Nam
- Trình độ: GPA THPT 7.0/10 hoặc 2.8/4 trở lên
- Trình độ ngoại ngữ: TOCFL 1/ TOEIC 550/ IELTS 5.0 trở lên
- Sức khỏe: Không bị các bệnh truyền nhiễm, hoặc đã chữa khỏi (có giấy xác nhận của bệnh viện)
- Không tiền án, tiền sự

Học bổng - MOE

Học bổng du học Đài Loan MOE

Học bổng du học Đài Loan MOE được Bộ Giáo dục cấp riêng cho du học sinh học hệ Đại học và sau Đại học

Học bổng du học Đài Loan MOE được Bộ Giáo dục cấp riêng cho du học sinh học hệ Đại học và sau Đại học

Học bổng Đài Loan MOE

Chính sách học bổng Đài Loan 

Hệ Đại học

 • Học phí: 40.000 Đài tệ/ kỳ
 • Sinh hoạt phí: 15.000 Đài tệ/ tháng
 • Thời gian: 4 năm

Hệ Thạc sĩ

 • Học phí: 40.000 Đài tệ/ kỳ
 • Sinh hoạt phí: 20.000 Đài tệ/ tháng
 • Thời gian 2 năm

Hệ Tiến sĩ

 • Học phí: 40.000 Đài tệ/ kỳ
 • Sinh hoạt phí: 20.000 Đài tệ/ tháng
 • Thời gian: 4 năm

Điều kiện ghi danh học bổng MOE

Hệ Đại học
 • Quốc tịch Việt Nam
 • Trình độ: GPA THPT 8.0/10 hoặc 3/4 
 • Trình độ ngoại ngữ: TOCFL 3/ TOEIC 600/ IELTS 5.5 trở lên
 • Sức khỏe: Không bị các bệnh truyền nhiễm, hoặc đã chữa khỏi (có giấy xác nhận của bệnh viện)
 • Không tiền án, tiền sự
Hệ Thạc sĩ
 • Quốc tịch Việt Nam
 • Trình độ: GPA Đại học 7.5/10 hoặc 3/4 trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ: TOCFL 3/ TOEIC 600/ IELTS 5.5 trở lên
 • Sức khỏe: Không bị các bệnh truyền nhiễm, hoặc đã chữa khỏi (có giấy xác nhận của bệnh viện)
 • Không tiền án, tiền sự
Hệ Tiến sĩ
 • Quốc tịch Việt Nam
 • Trình độ: GPA Thạc sĩ 8.0/10 hoặc 3.5/4 trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ: TOCFL 3/ TOEIC 600/ IELTS 5.5 trở lên
 • Sức khỏe: Không bị các bệnh truyền nhiễm, hoặc đã chữa khỏi (có giấy xác nhận của bệnh viện)
 • Không tiền án, tiền sự
Hệ Đại học
 • Quốc tịch Việt Nam
 • Trình độ: GPA THPT 8.0/10 hoặc 3/4 
 • Trình độ ngoại ngữ: TOCFL 3/ TOEIC 600/ IELTS 5.5 trở lên
 • Sức khỏe: Không bị các bệnh truyền nhiễm, hoặc đã chữa khỏi (có giấy xác nhận của bệnh viện)
 • Không tiền án, tiền sự
Hệ Thạc sĩ
 • Quốc tịch Việt Nam
 • Trình độ: GPA Đại học 7.5/10 hoặc 3/4 trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ: TOCFL 3/ TOEIC 600/ IELTS 5.5 trở lên
 • Sức khỏe: Không bị các bệnh truyền nhiễm, hoặc đã chữa khỏi (có giấy xác nhận của bệnh viện)
 • Không tiền án, tiền sự
Hệ Tiến sĩ
 • Quốc tịch Việt Nam
 • Trình độ: GPA Thạc sĩ 8.0/10 hoặc 3.5/4 trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ: TOCFL 3/ TOEIC 600/ IELTS 5.5 trở lên
 • Sức khỏe: Không bị các bệnh truyền nhiễm, hoặc đã chữa khỏi (có giấy xác nhận của bệnh viện)
 • Không tiền án, tiền sự

Bộ hồ sơ chỉn chu và trình độ ngoại ngữ sẽ quyết định khả năng đạt được học bổng của bạn.

OHA Taiwan

Thời gian ghi danh học bổng Chính phủ Đài Loan cho tất cả các hệ từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm.

OHA Taiwan

Học bổng Taiwan ICDF

Học bổng Taiwan ICDF

Chương trình học bổng ICDF Đài Loan do Quỹ hợp tác và phát triển quốc tế ICDF (International Cooperation and Development Fund) tổ chức, xây dựng và quản lý. Tạo cơ hội học tập một số lĩnh vực nền tảng như công nghiệp, quản lý kinh doanh, khoa học kỹ thuật,...

Chương trình học bổng ICDF Đài Loan do Quỹ hợp tác và phát triển quốc tế ICDF (International Cooperation and Development Fund) tổ chức, xây dựng và quản lý. Tạo cơ hội học tập một số lĩnh vực nền tảng như công nghiệp, quản lý kinh doanh, khoa học kỹ thuật,...

 Chi trả toàn bộ
 • Vé máy bay khứ hồi
 • Học phí và phí tín chỉ (credit fee)
 • Phí ký túc xá
 • Phí bảo hiểm
 • Giáo trình và tài liệu học

Hỗ trợ sinh hoạt phí

 • Đại học: 12.000 Đài tệ/ tháng
 • Thạc sĩ: 15.000 Đài tệ/ tháng
 • Tiến sĩ: 17.000 Đài tệ/ tháng
Chương trình học áp dụng
 •  Theo quy định TaiwanICDF