VISA DU HỌC ĐÀI LOAN CÓ BAO NHIÊU LOẠI???

OHA Taiwan

PHÂN BIỆT 02 LOẠI VISA DU HỌC ĐÀI LOAN: VISA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VISA HỌC CHÍNH QUY

  VISA HỌC NGÔN NGỮ VISA HỌC CHÍNH QUY
ĐỐI TƯỢNG Người nhập cảnh Đài Loan với mục đích học tiếng Trung Người nhập cảnh Đài Loan với mục đích học Đại học/ Thạc sỹ/ Tiến sỹ
CHI PHÍ 50 USD visa thường75 USD visa nhanh 66 USD visa thường99 USD visa nhanh
THỜI GIAN LƯU TRÚ 60 ngày(Có thể gia hạn tại Đài Loan) Không có thời hạn lưu trúTrong vòng 15 ngày kể từ sau ngày nhập cảnh, bạn phải đến các Trạm phục vụ của Cục Xuất nhập cảnh và Di dân – Bộ Nội chính tại các huyện hoặc thành phố để làm thủ tục xin cấp Thẻ cư trú. Thời hạn cư trú sẽ được căn cứ vào ngày tháng in trên thẻ cư trú.
SỐ LẦN NHẬP CẢNH 01 lần 01 lần

I. VISA HỌC NGÔN NGỮ

Visa du học Đài Loan

  1. Thời hạn nhập cảnh Đài Loan (cột ENTER BEFORE trên visa)

Là chỉ thời hạn mà người mang visa Đài Loan phải sử dụng trước đó, ví dụ: “ENTER BEFORE 06 NOV 2019”, có nghĩa là sau ngày 6 tháng 11 năm 2019 Visa đó sẽ không còn hiệu lực, không được sử dụng nữa.

  1. Thời gian lưu trú tại Đài Loan (cột DURATION OF STAY trên visa)

Thời gian lưu trú: 60 ngày. Người mang Visa Đài Loan tạm trú trên 60 ngày, mà nếu muốn gia hạn lưu trú, thì trước khi visa đi Đài Loan hết hạn, phải chuẩn bị giấy tờ cần thiết để đến các Trạm phục vụ của Cục Xuất nhập cảnh và Di dân Đài Loan – Bộ Nội chính tại các huyện (thành phố) làm thủ tục xin gia hạn visa.

  1. Số lần nhập cảnh (cột ENTRIES trên visa): 1 lần (SINGLE)

  2. Mã số Visa (VISA NUMBER): Là dãy số mà du khách điền trên thẻ nhập cảnh E/D.

  3. Ghi chú (REMARKS)

Là ký hiệu mục đích hoặc tư cách đến Đài Loan của người được cấp Visa nhập cảnh, người mang Visa chỉ được hoạt động đúng theo mục đích đã được cho phép trong visa.

II. VISA HỌC CHÍNH QUY

  1. Thời hạn nhập cảnh Đài Loan (cột ENTER BEFORE trên visa)

Là chỉ thời hạn mà người mang visa Đài Loan phải sử dụng trước đó, ví dụ: “ENTER BEFORE 06 NOV 2019”, có nghĩa là sau ngày 6 tháng 11 năm 2019 Visa đó sẽ không còn hiệu lực, không được sử dụng nữa.

  1. Thời gian lưu trú tại Đài Loan (cột DURATION OF STAY trên visa)

Visa Đài Loan cư trú không có ghi thời hạn lưu trú:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, hoặc trong vòng 15 ngày kể từ ngày được cấp đổi Visa cư trú Đài Loan, bạn phải đến các Trạm phục vụ của Cục Xuất nhập cảnh và Di dân Đài Loan – Bộ Nội chính tại các huyện (thành phố) để làm thủ tục xin cấp Thẻ cư trú Đài Loan (ALIEN RESIDENT CERTIFICATE) thời hạn cư trú căn cứ vào ngày tháng in trên thẻ cư trú.

  1. Số lần nhập cảnh (cột ENTRIES trên visa): 1 lần (SINGLE)

  2. Mã số Visa (VISA NUMBER): Là dãy số mà du khách điền trên thẻ nhập cảnh E/D.

  3. Ghi chú (REMARKS)

Là ký hiệu mục đích hoặc tư cách đến Đài Loan của người được cấp Visa nhập cảnh, người mang Visa chỉ được hoạt động đúng theo mục đích đã được cho phép trong visa.

Lời kết

Mỗi loại Visa du học Đài Loan sẽ có hiệu lực khác nhau tùy vào mục đích của du học sinh mà xin cấp Visa phù hợp. Nếu gặp vấn đề trong việc xin Visa du học Đài Loan bạn có thể liên hệ với OHA Group qua hotline hoặc fanpage: @oha.taiwan